Måns Lundberg

 

 

Måns Lundberg - ett levnadsöde mitt i svensk historia

 

Jag själv är född Lundberg 1974 efter min mors flicknamn, då mina föräldrar var ogifta vid min födsel. De gifte sig året därpå. Jag fick dock inte bevista vigseln - jag var inte bjuden tydligen. Man kan kalla mig bastard, eller oäkting. Faktum är att det var olagligt ända till 1864 och sågs långt senare än så som skamfullt att inte vara gifta när barnet föddes.

 

Namnet Lundberg är ju ganska vanligt i Sverige och just vårt Lundberg kommer ifrån soldattorpet nr 82 i Säby socken i Norra Wedbo Härad utanför dagens Tranås. Torpet heter Lundarpehemmet. Det finns kvar än idag, ombyggt till ett fritidshus.

 

Måns Lundberg föds 1765 eller om det nu är 1766. I Säby socken eller närliggande socknar. Det står olika uppgifter i olika kyrkböcker och arkiv, inget förefaller vara det rätta och det är tyvärr bara spekulationer som kan härleda mig till rätt förfäder till Måns. Så bakåt i tiden är det stopp. Måns föds med ett annat efternamn då han senare tar namnet Lundberg efter torpet.

 

Måns, eller Magnus, som han också kallas, blir antagen som soldat 3 juli 1790. I den vevan torde komma till soldattorpet. Soldaten Måns uppehälle sköts av omkringliggande gårdar, helt enligt Karl XI:s indelningsverk från slutet av 1600-talet.

 

Han gifter sig den 27 februari 1803 med Stina Carlsdotter. Det pockar ju på då förstfödde sonen Petter ska se dagens ljus i september samma år. När andra sonen Carl föds 1805 ska Måns ut i krig. Krig mot Pommern 1805-1807.1808 är han med och motar ryssen på Gotland när de landstiger på östra sidan. Han deltar sedan i finska kriget 1808-1809. Under kriget föds dottern Johanna som tyvärr bara får bli sex år gammal. Vid slagen mot Ryssland i Sävar och Ratan 1809 utanför Umeå deltar han i det som ska bli det sista (senaste?) kriget på svensk mark.

 

1811 föds sonen Johannes och två år senare krigar Måns på kontinenten i kriget mot Napoleon. När han kommer hem till Sverige är det raka spåret upp till Norge för det sista kriget i svensk historia. Dottern Catharina föds 1813 och sonen Gustaf (min förfader) föds under första fredsåret 1815 när Napoleon efter Waterloo förpassas till avlägsna ön S:t Helena utanför Afrika där han dör sex år senare.

 

När Sverige inte är ett land som längre är i krig uppkommer ett stort behov på annat håll av militär kraft i civilt arbete - det nya transportsättet - kanaler. Göta Kanal byggs i stort sett bara av militärer och Måns deltar 1815, 1816 och 1820. Kanalen får en ganska kort och ringa betydelse då järnvägen tar över i importans senare.

Den 28 juni 1822 blir han "afskedad" som soldat med betygen "tjent mycket väl" Avskedad har en annan betydelse idag. Efter det flyttar familjen, som förökats med Maja Lena 1817, till backstugan Täppan i byn. Sonen Petter dör i bråck 21 år gammal 1824 men året därpå föds det sista barnet Lotta. Måns är då 60 år gammal och lever sedan till 73 års ålder då han dör 28 mars 1838.